PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:13:50 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:09:13 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
3Khách vãng lai02:07:17 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai01:55:25 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
5Khách vãng lai01:45:27 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/default.aspx
6Khách vãng lai01:44:13 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai01:44:07 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
8Khách vãng lai01:44:03 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/default.aspx
9Khách vãng lai01:43:45 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
10Khách vãng lai01:43:35 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
11Khách vãng lai01:43:25 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai01:38:45 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00047
13Khách vãng lai01:01:46 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai00:59:34 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12557
15Khách vãng lai00:48:21 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00045
16Khách vãng lai00:44:14 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
17Khách vãng lai00:32:32 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
18Khách vãng lai00:31:29 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
19Khách vãng lai00:10:43 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
20Khách vãng lai00:05:01 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19 11 2018