PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:46:08 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:29:38 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai07:28:48 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
4Khách vãng lai07:24:48 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16263
5Khách vãng lai05:41:50 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
6Khách vãng lai05:40:46 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
7Khách vãng lai05:21:15 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
8Khách vãng lai04:58:13 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00050
9Khách vãng lai04:47:53 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12557
10Khách vãng lai04:29:26 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai04:08:53 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00050
12Khách vãng lai03:47:52 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
13Khách vãng lai03:42:04 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
14Khách vãng lai03:13:33 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai03:12:58 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
16Khách vãng lai02:45:22 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
17Khách vãng lai02:41:08 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12585
18Khách vãng lai02:27:49 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
19Khách vãng lai02:21:40 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
20Khách vãng lai02:07:49 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16267
21Khách vãng lai01:36:32 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
22Khách vãng lai01:04:04 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai00:27:41 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16268
24Khách vãng lai00:24:07 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21 9 2018