PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Bùi Ngọc Mai
   Sinh ngày: 07/11/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Nhân Kiệt- Hùng Thắng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Trạng Nhí tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Hà Phương
   Sinh ngày: 04/06/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Hòa Ché - Hùng Thắng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Trạng Nhí tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Phương Thanh
   Sinh ngày: 24/05/2008  
   Lớp: 5B
   Chỗ ở: Nhân Kiệt- Hùng Thắng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Trạng Nhí tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Ngọc Mai
   Sinh ngày: 07/11/2008  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Nhân Kiệt- Hùng Thắng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Trạng Nhí tiếng Anh
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Hà Phương
   Sinh ngày: 04/06/2008  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Hòa Ché - Hùng Thắng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Trạng Nhí tiếng Anh
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Phương Thanh
   Sinh ngày: 24/05/2008  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Nhân Kiệt- Hùng Thắng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Trạng Nhí tiếng Anh
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Lan Anh
   Sinh ngày: 14/01/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thôn Tuấn- Hùng Thắng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Viết chữ đẹp cấp tỉnh
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Vũ Tú
   Sinh ngày: 29/01/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thôn Tuấn- Hùng Thắng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích cấp huyện thi tiếng Anh qua mạng
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Vinh
   Sinh ngày: 31/10/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Nhân Kiệt- Hùng Thắng- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Viết chữ đẹp cấp tỉnh
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Mai Hương
   Sinh ngày: 07/04/2007  
   Lớp: 5C
   Chỗ ở: Hoà Ché - Hùng Thắng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Ba Viết chữ đẹp cấp tỉnh- Giải KK thi tiếng Anh qua mạng
   Năm học: 2017 - 2018
1234567