PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Số 43 - UBND - Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 15/08/2023 [HyperLink19]
2 Sô 76 - UBND huyen BG - Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 15/08/2023 [HyperLink19]
3 Số 01/TB - THHT ngày 29/6/2023 - Thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 03/07/2023 [HyperLink19]
4 Số 20/KH - PGDĐT ngày 20/6/2023 - Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 03/07/2023 [HyperLink19]
5 Kĩ năng công nghệ thông tin trong dạy học qua truyền hình 11/11/2021 [HyperLink19]
6 Hướng dẫn thực hiện KHGD lớp 5, năm học 2021 - 2022 11/11/2021 [HyperLink19]
7 Bổ sung tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 16/09/2021 [HyperLink19]
8 Hướng dẫn thi Violympic năm học 2021 - 2022 16/09/2021 [HyperLink19]
9 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022 14/09/2021 [HyperLink19]
10 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học 14/09/2021 [HyperLink19]
11 Hướng dẫn đánh giá định kì theo TT30 15/10/2014 [HyperLink19]
12 Hướng dẫn đánh gia thường xuyên theo TT30 15/10/2014 [HyperLink19]
13 Thông tư 30 /2014 /TT-BGD Tvề đánh giá học sinh tiểu học. 15/10/2014 [HyperLink19]
14 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chê năm học 2013-2014 08/11/2013 [HyperLink19]
15 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2013-2014 08/11/2013 [HyperLink19]
16 Hướng dẫn viết SKKN năm học 2013-2014 08/11/2013 [HyperLink19]
17 Hướng dẫn thi GVG cấp huyện năm học 2012-2013 05/09/2012 [HyperLink19]
18 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013 05/09/2012 [HyperLink19]
19 Kế hoạch KSCL giữa kì 1 15/04/2012 [HyperLink19]
20 Nghị định 115CP 15/04/2012 [HyperLink19]
    
123