PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
Hướng dẫn chấm SKKN năm 2012-2013 28/02/2013 [HyperLink19]
Hướng dẫn Ngày lễ 8-3 26/02/2013 [HyperLink19]
Danh sách HS dự thi Olypic cấp tỉnh năm học 2012-2013 26/02/2013 [HyperLink19]
Kết quả thi olypic cấp huyện năm 2012-2013 26/02/2013 [HyperLink19]
Kết quả thi olypic cấp huyện năm 2012-2013 26/02/2013 [HyperLink19]
20 Giấy triệu tập họp Hiệu trưởng tháng 3/2012 27/02/2012 [HyperLink19]
19 Công văn triệu tập họp Hiệu trưởng chuẩn bị cho HKPD cấp huyện 22/02/2012 [HyperLink19]
Giấy triệu tập dư Hội nghi sơ kết học kì I năm học 2011 - 2012 22/02/2012 [HyperLink19]
12 Giấy mời tập huấn quyết toán năm 2011 09/01/2012 [HyperLink19]
12 Giấy mời tập huấn quyết toán năm 2011 09/01/2012 [HyperLink19]
12 Giấy mời tập huấn quyết toán năm 2011 09/01/2012 [HyperLink19]
12 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giao ban giao viên 09/01/2012 [HyperLink19]
11 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giao ban giao viên 09/01/2012 [HyperLink19]
11 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị giao ban giao viên TPT đội 09/01/2012 [HyperLink19]
10 Kế hoạch tổ chức giải thể dục Aerobic học sinh tiểu học trong khuôn khổ hội khoẻ phù đổng.... 04/01/2012 [HyperLink19]
11 Công văn họp Công đoàn 02/01/2012 [HyperLink19]
10 Công văn họp Hiệu trưởng tháng 12/2011 02/01/2012 [HyperLink19]
09 Công văn số 13 về việc cử quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên khoá I/2012 20/12/2011 [HyperLink19]
08 CV số 69 về việc triển khai tháng thi đua cao điểm tổng kết Năm thanh niên 2011 05/12/2011 [HyperLink19]
07 Kế hoạch tổ chức cuộc "Nét bút tri ân" lần thứ III 05/12/2011 [HyperLink19]
12