PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Hướng dẫn chấm, viết và nộp SKNN năm học 2021-2022 Vũ Thị Xim [HyperLink19]
2 Đề KSCL cuối học kì I môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
3 Đề KSCL cuối học kì I môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
4 Đề KSCL cuối học kì I môn Khoa học lớp 5 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
5 Đề KSCL cuối học kì I môn Khoa học lớp 4 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
6 Đề KSCL cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
7 Đề KSCL cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
8 Đề KSCL cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
9 Đề KSCL cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
10 Đề KSCL cuối học kì I môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
11 Đề KSCL cuối học kì I môn Toán lớp 5 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
12 Đề KSCL cuối học kì I môn Toán lớp 4 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
13 Đề KSCL cuối học kì I môn Toán lớp 3 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
14 Đề KSCL cuối học kì I môn Toán lớp 2 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
15 Đề KSCL cuối học kì I môn Toán lớp 1 năm học 2015-2016 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
16 Đề KSCL cuối năm Lịch sử & Địa lý lớp 5 năm 2013-2014 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
17 Đề KSCL cuối năm Lịch sử & Địa lý lớp 4 năm 2013-2014 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
18 Đề KSCL cuối năm môn Khoa lớp 5 năm 2013-2014 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
19 Đề KSCL cuối năm môn Khoa lớp 4 năm 2013-2014 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
20 Đề KSCL cuối năm môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2013-2014 Vũ Xuân Nhiệm [HyperLink19]
12345678910