PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AVũ Thị Doan
2Tiếng Việt1BVũ Thị Tâm
3Tiếng Việt1CPhạm Thị Anh
4Tiếng Việt4ANguyễn Đình Quang
5Tiếng Việt5AVõ Duy Phan
6Tiếng Việt5BPhạm Đăng Tựa
7Tiếng Việt5CLê Thị Dung