PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01280 Hoạt động trải nghiệm 4Nguyễn Dục QuangSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01279 Giáo dục thể chất 4Đinh Quang NgọcSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01278 Giáo dục thể chất 4Đinh Quang NgọcSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01277 Hoạt động trải nghiệm 4Nguyễn Dục QuangSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01276 Mĩ thuật 4.Nguyễn Thị Nhung Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01275 Mĩ thuật 4.Nguyễn Thị Nhung Sách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01274 Âm nhac 4Đỗ Minh ChínhSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01273 Âm nhac 4Đỗ Minh ChínhSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01272  Đạo đức 4Nguyễn Thị ToanSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01271  Đạo đức 4Nguyễn Thị ToanSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01270 Toán 4Hà Huy KhoáiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01269 Toán 4Hà Huy KhoáiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01268 Tiếng Anh 4Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01267 Tiếng Anh 4Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01266 Tiếng Anh 4Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...