PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01018 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 5Lê Phương TríSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01017 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 5Lê Phương TríSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01016 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 4Lê Phương TríSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01015 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 4Lê Phương TríSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01014 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 3Lê Phương TríSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01013 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 3Lê Phương TríSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01012 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 2Lê Phương TríSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01011 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 2Lê Phương TríSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01010 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 1Lê Phương TríSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01009 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 1Lê Phương TríSách nghiệp vụ Trong kho
STK-02588 Lịch sử Đảng bộ xã Hùng Thắng Tập II (1975 - 2015)Phạm Đình DoanhSách tham khảo Trong kho
STK-02587 Lịch sử Đảng bộ xã Hùng Thắng Tập II (1975 - 2015)Phạm Đình DoanhSách tham khảo Trong kho
STK-02586 Lịch sử Đảng bộ xã Hùng Thắng Tập II (1975 - 2015)Phạm Đình DoanhSách tham khảo Trong kho
STK-02585 Lịch sử Đảng bộ xã Hùng Thắng Tập II (1975 - 2015)Phạm Đình DoanhSách tham khảo Trong kho
STK-02584 Lịch sử Đảng bộ xã Hùng Thắng Tập II (1975 - 2015)Phạm Đình DoanhSách tham khảo Trong kho
12345678910...