PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 2 90000
2 Tạp chí Lao động và Công đoàn Hải Dương 8 0
3 Sách giáo dục và thư viện trường học 13 75500
4 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 0
5 Tạp chí khoa học, công nghệ và môi trường 14 0
6 Toán học và tuổi trẻ 19 165000
7 Quản lý giáo dục 34 340000
8 Sách đạo đức 39 847200
9 Sách pháp luật 43 1980600
10 Văn nghệ Hải Dương 46 516000
11 Sách Hồ Chí Minh 53 2222000
12 Giáo dục Tiểu học 75 631000
13 Tạp chí Thiết bị giáo dục 91 1589500
14 Tạp chí khoa học giáo dục 92 1791000
15 Dạy và học ngày nay 103 1791400
16 Thế giới mới 152 2022400
17 Tạp chí giáo dục 168 3119800
18 Toán tuổi thơ 291 2831000
19 Thế giới trong ta 291 4788000
20 Văn học và tuổi trẻ 294 3206000
21 Sách thiếu nhi 781 12034500
22 sách nghiệp vụ 1007 18442500
23 Sách giáo khoa 1156 7723600
24 Sách tham khảo 2587 54486629
 
TỔNG
7372
120693629